Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

--------------------------------------------------------

 

U. Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (UÜHADYEK)

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM)

American Association for Laboratory Animal Science (AALAS)

International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS)

Federation of Laboratory Animal Science Associations (FELASA)

European Society of Laboratory Animal Veterinarians (ESLAV)

 

 

FELASA Üye Birlikleri

(Deney Hayvanları Bilimi ile İlgili Birlikler)

--------------------------------------------------------

 

AFSTAL
Association Française des Sciences et Technique de l'Animal de Laboratoire

AISAL
Associazione Italiana per Scienze degli Animali da Laboratorio

Balt-LASA
Baltic Laboratory Animal Science Association

BCLAS
Belgian Council for Laboratory Animal Science

CLASA

Czech Laboratory Animal Science Association

CroLASA

Croation Laboratory Animal Science Association

GV-SOLAS
Gesellschaft für Versuchstierkunde
German Society for Laboratory Animal Science


HLASA
Hungarian Laboratory Animal Science Association

HSBLAS
Hellenic Society of Biomedical and Laboratory Animal Science

LASA
Laboratory Animal Science Association (United Kingdom)

NVP
Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde

Scand-LAS
Scandinavian Society for Laboratory Animal Science

SECAL

Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio

SGV

Schweizerische Gesellschaft für Versuchstierkunde
Swiss Laboratory Animal Science Association


SPCAL

Sociedade Portuguesa de Ciências em Animais de Laboratório

ILAF [Affiliate member]
Israeli Laboratory Animal Forum

--------------------------------------------------------

Lab Animal online

The international journal of laboratory animal science and welfare

Laboratory Animal Limited

NC3Rs


 
 
Hayvan Talebi
Görseller
Faydalı Bilgiler
HADYEK & Linkler
Formlar
Hayvan Ücretleri
ANASAYFA

Sayfa Başı