Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

(DEHYUAM)

Merkezimiz, ilk olarak 1976 yılında Tıp Fakültesi Duaçınarı tesislerinde kurulmuştur. 1985 yılında 2360 m2 kullanım alanlı 3 katlı ana bina ile tek katlı ek binadan oluşan bugünkü yerine taşınmıştır.

2009 yılında tek katlı binanın deney hayvanı üretim ünitesi olarak yeniden bakım ve onarımı yapılmış, modern kafes sistemleriyle donatılmıştır. Merkezimizin üç katlı olan binasının araştırma ünitesi olarak yeniden yapılandırılması çalışmalarına başlanmıştır.

Merkezimiz, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden “Deney Hayvanı Üretici/ Kullanıcı/ Tedarikçi Kuruluşlara mahsus çalışma izni” almıştır.

Merkezimizin geleceğe yönelik stratejik planı ise; uluslararası standart ve kurallara uygun koşullarda deney hayvanları yetiştiren, sadece Uludağ Üniversitesi’nden değil, bölgedeki diğer üniversitelerden de gelebilecek hayvan talebini karşılayabilen, gerek transjenik hayvan üretimi ve gerekse araştırma laboratuarlarını kurma konusunda yatırım planlarını gerçekleştirmiş bir merkez olmaktır.

Merkezimizin hedefleri hizmet kalitesini artırmak, çağdaş olmak, modernleşmek üzerinedir. Üniversite yönetiminin yatırımları ile Merkezimiz, ulusal ve uluslar arası ölçekte modern bir tesis kimliğine kavuşma yolundadır.

 

 

 
Hayvan Talebi
Görseller
Faydalı Bilgiler
HADYEK & Linkler
Formlar
Hayvan Ücretleri
ANASAYFA

Sayfa Başı